Ra mắt sản phẩm mới keo Epoxy hai thành phần

Tin tức chung 26|10|2018

keo gốc Epoxy 2 thành phần khi sử dụng được phối trộn với nhau theo tỷ lệ 1:1 về khối lượng hoặc tương đương về thể tích. Sản phẩm có dạng hỗn hợp được đóng thùng chắc chắn riêng biệt 2 thành phần, dễ dàng vận chuyển, dễ dàng thi công.